Header background Header background

Liberty Ostrava patří k největším zaměstnavatelům s celorepublikovým renomé. Sledujeme nové trendy a každým dnem se snažíme pokročit v budování naší vize. Zelená ocel, automatizace, průmysl 4.0, to jsou pojmy, které v nás rezonují a nutí nás posouvat. Abychom toho dosáhli, připravujeme investiční projekty, podporujeme talentované skupiny, školíme a vzděláváme naše zaměstnance na moderní technologie. V rámci osvěty se účastníme s žáky a studenty workshopů a eventů pro budoucí povolání a ukazujeme jim naše činnosti huti v praxi.

ČEMU SE VĚNUJEME

Podpora vzdělávání

Věnujeme se rozvoji nejen našich aktuálních zaměstnanců, ale i těch, na které ještě pracovní život čeká. V rámci propagace huti a jednotlivých pozic se účastníme zajímavých vzdělávacích programů pro žáky základních škol a snažíme se jim ukázat, že studium těchto oborů má smysl. V budoucnu se totiž mohou připojit v naší huti do dalších rozvojových projektů, které posunou jejich talent a zkušenosti na další level. Máme radost, když vidíme, že naše práce má smysl. Zaměstnanci mohou projít talentovým programem, připojit se k rozvojovému klubu nebo zakusit, jaké to je, učit se pomocí virtuální reality.

Talent program
V roce 2011 vyhlášen jako jeden ze tří nejlepších personalistických projektů v ČR. Od té doby jím prošlo mnoho šikovných a schopných zaměstnanců. Vybraní jedinci s potenciálem na další růst absolvují development centrum s následným vytvořením plánu školení, koučingu, stínování apod. Talenti mají možnost se setkat s vrcholnými managementem společnosti a spolu diskutovat o budoucnosti firmy, stejně tak se účastní zajímavých projektů a exkurzí.
Talent program
Talent klub
Moderované besedy, kdy se naši talentovaní zaměstnanci a zaměstnankyně setkávají se zajímavou a inspirativní osobností. Například Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa, v současnosti nejúspěšnější cyklista celé paralympijské historie.
Talent klub
Steel akademie
Dlouhodobý vzdělávací program pro odborníky v hutním průmyslu, jehož cílem a hlavním přínosem je rozšířit znalosti odborníků z Liberty o mezinárodní zkušenosti a novinky z posledního výzkumu a vývoje v oboru a následně je uplatnit v praxi. Témata do odborných diskusí si navrhují zaměstnanci sami. Interaktivní workshopy jsou velmi oblíbenou platformou, jak sdílet unikátní know-how. Hlavním partnerem projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Steel akademie
Leadership akademie
Jedná se o ucelený program zaměřený na prohloubení a rozvoj měkkých, manažerských, ale i tvrdých kompetencí. Cílem Leadership akademie je připravit klíčové nástupce a manažery na možné budoucí náročnější a zodpovědnější role.
Leadership akademie
Gender Diverzity
Nabízíme rozvojové programy pro ženy formou koučingu, mentoringu nebo školení na míru. Pořádáme Gender kluby, kde si zveme zajímavé hosty. Sdílíme zkušenosti z genderové problematiky se zástupci různých firem, diskutujeme na téma work-life balance a učíme se slaďovat rodinný a pracovní život v rámci workshopů. Umožňujeme flexibilní formy práce na pracovištích, kde jsou pro to provozní podmínky (pružná pracovní doba a home office). Podporujeme zaměstnance a zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené. Podporujeme ženy na manažerských pozicích (finanční cafeterie na služby, které zjednoduší váš work-life balance – sladíte snadněji pracovní a rodinný život).
Gender Diverzity
Živá knihovna
Živá knihovna povolání a studijních možností je zaměřena na představení určitých technických oborů středních škol. Jde zejména o propojení teorie s praxí a již několikátým rokem probíhá ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic . Cílem je představit v pár minutách povolání pomocí prezentace, po nichž je velká poptávka na trhu. V prostorách jsou potom rozmístěny stanoviště firem, kde se studenti mohou doptat na různé otázky, které nestihli během přednášky nebo sami si vyzkoušet povolání v praxi.
Živá knihovna
Řemeslo má zlaté dno
Projekt „Řemeslo má zlaté dno“ je interaktivní soutěž v odborných dovednostech pro žáky devátých tříd. Je to ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami. Pro žáky je připraveno 18 interaktivních stanovišť, na kterých se prezentuje konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci v rámci soutěže ověří vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Součástí projektu je program s prezentací jednotlivých škol a učilišť s praktickými ukázkami činností a vystoupením.
Řemeslo má zlaté dno
Kdo zná a umí, ten si píská
Nový projekt, který kontinuálně navazuje na projekt Řemeslo má zlaté dno. My se ho účastníme ve spolupráci se střední průmyslovou školou. V projektu soutěží několik základních škol v několika technických oborech. Každý obor byl praktickou ukázkou konkrétních kompetencí. Jednotlivé úkoly připravili studenti středních škol jako SŠ elektrotechnická Ostrava, Vítkovická střední průmyslová škola, Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, kteří zároveň dozorovali plnění jednotlivých disciplín, Například při soutěžní disciplíně oboru „obráběč kovů“ měli žáci za úkol vyřezat závit do železa a museli uplatnit přesnost a manuální zručnost. Je zajímavé sledovat, jak se interaktivní formou žáci učí zvládat dovednosti potřebné k danému oboru.
Kdo zná a umí, ten si píská

Rovné příležitosti

Rovný přístup ke všem bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, rasu nebo jiných odlišností je pro nás samozřejmostí. Všichni v naší společnosti mají stejnou příležitost a možnost se dál rozvíjet a posunout.