Header background Header background

 

Trainee program

Ostravská huť podporuje studenty napříč věkovými skupinami. Brigádou, stáží nebo edukačními programy.

Trainee program Liberty Ostrava je příležitostí pro všechny absolventy, kteří se chtějí vzdělávat a růst.
Naším cílem je připravit vás na vysoce odborné nebo manažerské pozice.

PRO KOHO JE URČEN?
PRO KOHO JE URČEN?
Pro všechny právě vycházející absolventy středních
i vysokých škol.
JAK SE PŘIHLÁSIT?PRO KOHO JE URČEN?
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Můžeš reagovat na již otevřenou pozici trainee anebo nám v průběhu roku zaslat životopis s žádostí, kam by tě to lákalo. Probereme s tebou detaily a případně se domluvíme
na spolupráci.
JAKOU FORMOU?
JAKOU FORMOU?
Jedná se o hlavní pracovní poměr, kde je kladen důraz
na zaučení a přípravu na pozici.
KDY A KDE PROBÍHÁ?
KDY A KDE PROBÍHÁ?
Dle otevřené pozice
na konkrétním oddělení
v průběhu celého roku.
Co tě čeká?
Co tě čeká?

icon
Přidělení patrona
na zaučení
icon
Mentoring
od zkušených kolegů
icon
Odborné kurzy a kurzy
měkkých dovedností
icon
Jazykové kurzy
icon
Získání technického
know-how
icon
Školení formou virtuální reality
icon
Získání praxe při zavádění
automatizace do výroby
icon
Získání profesních
průkazů
icon
Spolupráce na inovačních projektech
icon
Možnost rotace
na pracovištích

Vysokoškolské vzdělání

Technolog Servisního Centra Závitových Tyčí TBSC - trainee

Vysokoškolské vzdělání

Ukončené středoškolské s maturitou

Obsluha strojů koksárenské baterie – Trainee

Ukončené středoškolské s maturitou

Obsluha velínu Vysoké pece - trainee

Ukončené středoškolské s maturitou

Technolog - trainee

Ukončené středoškolské s maturitou

Vyuční list

Vazač úpravny - trainee

Vyuční list

Soustružník - trainee

Vyuční list

Vedoucí posunu - trainee

Vyuční list

Trainees na Z14 Válcovny

Vyuční list