Header background Header background

PRACOVNÍ MÍSTA V ADMINISTRATIVĚ A VEDENÍ

Mistr elektro údržby válcoven

Revizní technik zdvihacích zařízení - výtahy

Mistr modelárny LEPO

Vedoucí provozu kalírna a dvojkolí