Header background Header background

 

Stáže
a závěrečné práce

Ostravská huť podporuje studenty napříč věkovými skupinami. Brigádou, stáží nebo edukačními programy.

Žáci ZŠ

Žáči základních škol nás mohou navštívit během Týdne otevřených dveří (exkurze jsou určeny především pro 8. a 9. ročníky) nebo se mohou zúčastnit celé řady projektů a akcí, které pořádáme. Žáky navštěvujeme taky přímo na základních školách a pořádáme pro ně zajímavé akce k volbě povolání, jako například Řemeslo má zlaté dno a další.

Studenti ŠŠ

Štředoškoláci mohou využít možnosti absolvovat svoji odbornou bezplatnou praxi na některých z našich pracoviších, stejně tak můžou zažít i tzv. praktické vyučování, kdy se žákům věnují naši nejzkušenější zaměstnaci. Během tohoto vyučování si studenti osvojí praktické dovednosti a získají správné pracovní návyky. Žáci se tak naučí nejen řemeslo, ale také jak pracovat s ohledem na bezpečnost svou a svých kolegů. Velké množstí absolventů potom uplatní svoje zkušenosti na některých z nabízených pozic ve výrobě nebo trainee programu.

Studenti VŠ

Vysokoškolákům nabízíme spolupráci při vedení závěrečných prací, případně zde můžete využít příležitosti k absolvování bezplatné stáže anebo si u nás můžete přivydělat na brigádách. Pomoc potřebujeme zejména v létě, ale zájem může být i v průběhu roku.

Závěrečné práce

V případě, že máte zájem o vedení závěrečné práce, ozvěte se nám prosím na email pracevhuti@libertysteelgroup.com včetně informací, co studujete, ve kterém jste ročníku, jaký typ práce a téma. Čím více informací od vás dostaneme, tím lépe. Následně vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi.

Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o stážích, exkurzích nebo máte jiný dotaz ohledně této problemtiky, ozvěte se prosím Ivaně Gellrichové PaedDr. na telefonním čísle 595 685 860 nebo na emailu Ivana.Gellrichova@libertysteelgroup.com, která vám ráda odpoví.